52

Upadłość osoby prywatnej

Ogłoszenie upadłości przez osobę prywatną

Jeżeli firma zamiast zysków przynosi same straty, przedsiębiorca ma możliwość zadeklarowania jej upadłości. Może nasunąć się zatem pytanie: czy zadłużone osoby prywatne również mogą ogłosić bankructwo? Okazuje się, że tak – przepisy przewidują takie rozwiązanie.
Upadłość osoby prywatnej to instrument prawny pozwalający na oddłużenie osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej. Składając wniosek o upadłość konsumencką, osoba fizyczna musi jednak zgromadzić kompleksowy zestaw danych. Konieczne jest ujawnienie okoliczności uzasadniających wniosek, a także przedstawienie aktualnego wykazu posiadanego majątku oraz spisu wierzycieli. Przygotowany wniosek należy złożyć, po uiszczeniu opłaty sądowej, do odpowiedniego sądu. Po rozpoznaniu wniosku, sąd ogłasza upadłość dłużnika, co wiąże się ze spieniężeniem jego majątku w celu zaspokojenia wierzycieli. Po wykonaniu planu podziału majątku, ustalany jest plan spłaty wierzycieli, który ma formę wydawanego przez sąd postanowienia na okres maksymalnie 3 lat.

zobacz także: http://www.pomysl-na-prezent24.pl

Upadłość osoby prywatnej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About the author: