55

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Życie ludzkie jest bardzo kruche, niemalże na każdym kroku jesteśmy narażeni na to, że może nas coś złego spotkać. Dobrze jest mieć ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku. Gdy pracujemy to pracodawca odprowadza nam składki na ubezpieczenie wypadkowe do ZUS-u, często bywa tak, że w zakładach pracy są dodatkowe ubezpieczenia na życie. Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą na przeciw oczekiwaniom klientów i mają w swoich ofertach indywidualne polisy na życie, dość często na wysokie sumy. Osoba ubezpieczona wskazuje w swojej polisie osobę lub osoby uposażone, które otrzymają w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej odszkodowanie.
Odszkodowanie za wypadek śmiertelny towarzystwa wypłacają w całości, jego wysokość jest uzależniona od kwoty na jaką była ubezpieczona osoba posiadająca polisę. Gdy do wypadku śmiertelnego w czasie pracy to o odszkodowanie za wypadek rodzina może wystąpić również do zakładu pracy. Gdy osoba ubezpieczona, która zmarła w wyniku wypadku miała dzieci małoletnie, to im też należy się odszkodowanie za wypadek śmiertelny rodzica, gdyż nastąpiło osierocenie.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About the author: