76

Ile kosztuje rozwód?

Ile wynosi opłata sądowa w przypadku wnoszenia pozwu o rozwód? Czy jest to stała opłata czy uzależniona na przykład od wysokości zarobków osoby, która składa pozew o rozwód? Jaki jest cennik w przypadku spraw o rozwód? Czy sąd może zwolnić z opłat i, jeśli tak, to kogo i w jakich okolicznościach?

Opłatę sądową związaną ze złożeniem wniosku o rozwód wnosi ta strona, która występuje z żądaniem rozwodu. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych złożenie pozwu rozwodowego wiąże się z uiszczeniem stałej opłaty w wysokości 600 złotych. Wnosi ją ta osoba, która wystąpiła z pozwem rozwodowym. Uwaga! Ta kwota może ulec obniżeniu o połowę, w sytuacji gdy sąd będzie mógł orzec o rozwodzie bez orzekania o winie którejś ze stron. W takiej sytuacji sąd zwraca powodowi, który uiścił całość opłaty czyli 600zł, połowę wpisu, czyli 300 zł. 300 złotych to też opłata za rozwód na zgodny wniosek obu stron.

A co w sytuacji gdy para dojdzie do porozumienia i zrezygnuje z ubiegania się o rozwód albo o separację? Czy wtedy opłata wniesiona przy składaniu pozwu przepada bezpowrotnie? Na szczęście nie. Jeśli para skłóconych małżonków się pojedna i zrezygnuje z rozwodu, wtedy może liczyć na zwrot wnoszonej opłaty (dotyczy to pojednania się przed sądem pierwszej instancji).

Rozwód z żądaniem ustalenia winy jednego z małżonków za rozpad związku to koszt 600 złotych. Winny rozpadowi pożycia może też ponieść koszty dodatkowe. Wiąże się to z generalną zasadą obowiązującą w polskich sądach, że koszty postępowania ponosi strona przegrywająca. Winny rozpadowi związku małżonek może więc liczyć się z tym, że to on będzie ponosić koszty na przykład ekspertyz biegłego.

Czy możliwe jest obieganie się ze zwolnienia z kosztów przypadku postępowania rozwodowego? Tak, jak najbardziej zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach o rozwód zostało przewidziane przez ustawodawcę. Jeśli strona wnosząca o rozwód nie będzie w stanie wyłożyć 600 złotych opłaty sądowej bez uszczerbku dla finansów swojej rodziny, to może się ona ubiegać o zwolnienie od kosztów sądowych. Składa się wtedy odpowiedni formularz i załączniki do niego zaświadczające o kondycji finansowej rodziny. Sąd rozpatruje taki wniosek i przychyla się do niego lub nie.

Ile kosztuje rozwód?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About the author: